เอมอร โชคสุพัฒน์ .

เอมอร โชคสุพัฒน์  / คุณบุ๋ม Emorn Trade Story

จบปริญญาโทด้านภาษาจีน เป็นล่ามอาชีพก่อนจะเข้าสู่ตลาดหุ้น
เริ่มประเดิมตลาดหุ้นไทยแบบนานๆ เปิดดูทีตอนปี 2552 เป็น Full time ปี 2556
มีพอร์ตที่ตลาด Shanghai & Shenzhen ตั้งแต่ปี 2555
เทรดจริงจังตั้งแต่ปี 2560 สร้างพอร์ตอเมริกา ปี 2561 กำไรถึงปัจจุบัน (63) 56%